Geschiedenis

De Geschiedenis van de Croissanterie

gesachiedenis1

De geschiedenis van de croissanterie gaat terug tot 1895. Op woensdag17 april vond hier een dorpsbrand plaats, waarbij vijf huizen in vlammen opgingen en een negental woningen gedeeltelijke brandschade opliep.

De plaatselijke correspondent van een regionale krant bracht destijds uitvoerig verslag uit van dit trieste gebeuren. De toenmalige jeugd van Dwingelo was zo onder de indruk van deze brand, dat zij besloot dat jaar geen paasvuur te branden.Bij opruimingswerkzaamheden na de brand werd onder de vloer van een van de verbrande huizen een pot met 150 zilveren rijksdaalders gevonden. Het huis op bovenstaande foto werd na die bewuste brand gebouwd. Op de foto staan, van links naar rechts: Jantje Timmermans, die geboren werd in Westerbork op 18 mei 1884; Aalbertus Zantinge, geboren te Dwingelo op 12 mei 1912; Willem Zantinge, geboren te Dwingelo op 9 oktober 1910; Jan Zantinge, geboren op 14 januari 1879 te Dwingelo; en Fokke Zantinge, geboren op 24 januari 1908.DSCI0093
Jan Zantinge was graanhandelaar en tevens vertegenwoordigde hij verzekeringsmaatschappijen.
(Het bordje met de vermelding “R.V.S.” duidt hierop. Het bordje met de vermelding “Lieftincks tabak” betekent, dat hier tabak werd verkocht.) Boven het grote raam aan de linkerzijde staat:”Dames mode artikelen.” Boven de deur staat: “J.Zantinge Fzn.” Later kwam dit pand door aankoop van Reinder Smit en diens vrouw Grietje Waninge. Ook zij hebben zich hun hele leven bezig gehouden met de handel.
In 1989 kocht Lina Broekman het huis en vestigde daar een croissanterie.

contact: alapelouse@ziggo.nl